8.11.06

PRESENTACIÓ

Aquest curs pren com a referent l'obra recent de la professora de la Universitat de Harvard, Pippa Norris, una de les acadèmiques de més renom en matèria de comunicació política. Concretament, es proposa fer un estudi detallat de la seva trilogia: A Virtuous Circle: (2000); Digital Divide? (2001); Democratic Phoenix (2002). Es tracta d'obres de gran importància que plantegen tot un seguit de qüestions claus en el debat actual sobre la relació entre mitjans de comunicació i els sistemes democràtics. En elles, Norris repassa àmpliament algunes de les més importants teories politològiques relacionades amb la comunicació política, el paper dels mitjans d'informació i el seu impacte damunt de la democràcia, la nova estructura d'oportunitats que sorgeix amb l'aparició de la xarxa, les teories sobre la participació política, la democràcia digital, les noves formes d'activisme polític, els actors tradicionals (partits polítics, governs, etc.), el capital social i la societat civil, etc.


Objectius

• Aproximació a la literatura politològica i comunicacional que tracta sobre la relació entre els mitjans de comunicació i les noves formes de fer política en les societats democràtiques a l'era d'Internet.
• Coneixement d'experiències en matèria de democràcia digital, i més concretament de l'activisme digital sorgit de la societat civil.
• Aplicació al cas català.
• En definitiva, pretén fer una reflexió sobre el concepte de democràcia en el context del segle XXI.


Programa

1. Els mitjans de comunicació i el malestar cívic
2. Tendències en les comunicacions polítiques
3. L'impacte en la democràcia
4. La fractura digital: el marc introductori
5. L'estructura d'oportunitats en la xarxa
6. La fractura democràtica i el compromís cívic
7. El fènix democràtic
8. El trencaclosques de la participació electoral
9. Els partits polítics
10. Capital social i societat civilBibliografia

Requerida

NORRIS, Pippa (2002), Democratic Phoenix: Political Activism Worldwide, New York, Cambridge University Press.
NORRIS, Pippa (2001), Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty and the Internet in the Democratic Societies, New York, Cambridge University Press.
NORRIS, Pippa (2000), A Virtuous Circle: Political Communications in Post-industrial Democracies, New York, Cambridge University Press.

Recomanada

BARBER, Benjamin, (1984), Strong Democracy, Berkeley, University of California Press.
EDWARDS, Michael-GAVENTA, John, (eds), (2001), Global Citizen Action, Boulder, Lynne Reinner Publishers.
DALTON, Russell J.-WATTENBERG, MARTIN P., (EDS), (2000), Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrialized Democracies, Oxford, Oxford University Press.
DAVIS, Richard, (1999), The Web of Politics: The Internet’s Impact on the American Political System
GROSSMAN, Lawrence, (1995), The Electronic Republic, New York, Penguin.
KECK, Margaret-SIKKINK,K., (1998), Activists Beyond Borders – Advocacy Networks in International Politics, Ithaca, Cornell University Press.
PUTNAM, R., (2000), Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York, Simon and Schuster.
PUTNAM, Robert-PHARR, Susan-DALTON, Russell J., (eds), (2000), Disaffected Democracies, Princeton, NJ, Princeton University Press.
SCHWARTZ, Edward, (1996), Netactivism: How Citizens Use the Internet, Sebastopol, Songline Studios.
SUNSTEIN, Cass, (2001), Republic.com, Princeton University Press.
WILHEIM, Anthony G., (2000), Democracy in the Digital Age: Challenges to Political Life in Cyberspace, New York Routledge.