1.1.11

BLUE STATE DIGITAL COMPRADA PER WPP DIGITALL'empresa que va impulsar les campanyes a la xarxa de Howard Dean (2004) i de Barack Obama (2008), acaba de ser venuda... signe dels temps?