8.11.07

PRESENTACIÓ CURS 2007/08

Avui encetem una nova edició d'aquest curs de doctorat que porta per títol genèric El Fènix Democràtic. Comunicació política i noves formes d'activisme a l'era d'internet. Aquesta és la quarta promoció que desenvolupa aquest curs.

Tal i com ja s'afirmava en el post de presentació de l'edició de l'any passat, aquest curs està inspirat en l'obra de la professora de la Universitat de Harvard, Pippa Norris (foto), i més concretament en l'estudi detallat de tres obres seves: A Virtuous Circle (2000); Digital Divide? (2001); Democratic Phoenix (2002).

En el seu moment de publicació, van constituir aportacions de primer nivell al debat permanent entorn la relació dels mitjans de comunicació i els sistemes democràtics. En elles, Norris repassa àmpliament algunes de les més importants teories politològiques relacionades amb la comunicació política, el paper dels mitjans d'informació i el seu impacte damunt de la democràcia, la nova estructura d'oportunitats que sorgeix amb l'aparició de la xarxa, les teories sobre la participació política, la democràcia digital, les noves formes d'activisme polític, els actors tradicionals (partits polítics, governs, etc.), el capital social i la societat civil, etc.

Això no obstant, també es va constatar que, donada l'evolució tan accelerada de les TIC en els darrers anys i el seu impacte en la política, certament les tres obres començaven a quedar una mica desfasades respecte els darrers desenvolupaments. Aquest desfasament no només es dóna, per raons òbvies, en els aspectes purament estadístics -moltes de les dades que es recullen, provenen de recerques elaborades en els anys 90-, sinó també en el no tractament d'alguns dels fenomens actuals que protagonitzen la interacció entre la comunicació i la política. Així per exemple, en els esmentats llibres, no es tracta de fenomens com google, you tube, els blogs, my space, facebook, la wikipedia. Resulta rellevant, per exemple, l'escassa referència que es fa a la revolució dels mòbils. Naturalment, tots aquests elements han assolit una actualitat en els darrers anys, a partir sobretot del 2002, per la qual cosa resulta lògic que Norris no els esmentés en els llibres referits.

En aquest sentit, l'edició d'enguany del curs, enriquit amb les aportacions de les edicions anteriors i particularment de la darrera, presenta importants novetats, quant a la seva temàtica i estructura, si bé els objectius genèrics romanen inalterables.

Objectius

• Aproximació a la literatura politològica i comunicacional que tracta sobre la relació entre els mitjans de comunicació i les noves formes de fer política en les societats democràtiques a l'era d'Internet.
• Coneixement d'experiències en matèria de democràcia digital, i més concretament de l'activisme digital sorgit de la societat civil.
• Aplicació al cas català.
• En definitiva, pretén fer una reflexió sobre el concepte de democràcia en el context del segle XXI.

Temari
1. Presentació: La comunicació política, avui.
2. Els mitjans de comunicació i el malestar cívic
3. Tendències en la comunicació política
4. L'impacte en la democràcia
5. La nova estructura d'oportunitats en la xarxa
6. El fènix democràtic
7. Estudi de casos:
a. Internet
b. La Internet política
c. Google
d. Wikipedia
e. Els mòbils (La Revolució mòbil)
f. Els blogs (la blogosfera)
g. Els videos en la xarxa: el fenomen You tube
h. La xarxa social: MySpace, Facebook
i. El fenomen Netroots
j. Second Life


Bibliografia
(
A diferència de les edicions anteriors, no hi ha una bibliografia obligatòria)

ARMSTRONG, Jerome- MOULITSAS ZUNIGA, Markos,
Crashing the Gate: Netroots, Grassroots, and the Rise of People-Powered Politics,
Chelsea Green, 2006

BARBER, Benjamin, (1984),

Strong Democracy,
Berkeley, University of California Press.


DAVIS, Richard,
Politics Online. Blogs, Chatrooms and Discussion Groups in American Democracy,
New York, Routledge, 2005.

GILLMOR, Dan,
We the Media. Grassroots Journalism by the people, for the people,
O’Reilly Media Inc., 2004.

GROSSMAN, Lawrence, (1995),

The Electronic Republic,
New York, Penguin.


NEGRINE, Ralph-STANYER, James (eds),

The Political Communication Reader,
London, Routledge, 2007

REYNOLDS, Glenn,

An Army of Davids. How markets and Technology empower ordinary people to beat big media, big governments and other Goliaths,
Nashville, Nelson Current, 2006.

RHEINGOLD, Howard
Smart Mobs. The Next Social Revolution
Basic Books, 2003

SUNSTEIN, Cass, (2001),

Republic.com,
Princeton University Press.


TREMAYNE, Mark (ed),

Blogging, Citizenship and the Future of Media,
Routledge, London, 2007

TRIPPI, Joe,

The Revolution will not be televised: Television, the Internet, and the throw of everything, Harper Collins, 2004

WEBSTER, Frank, (ed),

The Information Society Reader,
London, Routledge, 2004

WILHEIM, Anthony G., (2000),

Democracy in the Digital Age: Challenges to Political Life in Cyberspace,
New York Routledge.

Llibres de Pippa Norris
NORRIS, Pippa (2002),
Democratic Phoenix: Political Activism Worldwide,
New York, Cambridge University Press.

NORRIS, Pippa (2001),

Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty and the Internet in the Democratic Societies,
New York, Cambridge University Press.

NORRIS, Pippa (2000),

A Virtuous Circle: Political Communications in Post-industrial Democracies,
New York, Cambridge University Press.

Webgrafia
(Al llarg del curs es donaran un seguit d'adreces webs que considero interessants)